Hjem Boligvelger Leilighetene Tilvalg Smarthus Nabolaget Miljøsertifisering Kontaktskjema Bilder Ta kontakt

Miljøsertifisert
i BREEAM-NOR til
VERY GOOD

Miljøsertifisert i BREEAM-NOR til VERY GOOD


BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomnæringen i Norge. BREEAM-NOR er Norges eneste metode for sertifisering av bærekraftige bygg.

Bærekraftige bygg

Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

BREAAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem ­nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Vi er stolte over å kunne fortelle at Alumen er klassifisert som VERY GOOD! Alumen vil bli et av Bergens første boligprosjekter sertifisert i BREEAM-NOR. Kranen, også et BOB-prosjekt som er klassifisert til Very Good, vil bli ferdigstilt før Alumen.

Dette betyr gjennomtenkte miljøløsninger inn i alle deler av boligutviklingen, fra materialvalg og arealbruk til avfallshåndtering. Man trenger ikke oppfylle alle krav i alle kategorier, men det blir gjort et utvalg som til sammen gir en karakter. I Alumen har vi blant annet gjort tiltak innen:

Helse og innemiljø
Rene materialer uten giftstoffer som gir godt inneklima.

Energi
Bedre isolering, slik at du behøver å bruke mindre på oppvarming.

Vann
Det er viktig å bruke mindre vann. Derfor får hver bolig vannmåler og kan følge med på eget forbruk. Grøntområdene fylles med planter som utelukkende er avhengig av nedbør.

Forurensing
Våre byggemetoder skal medføre minst mulig forurensing til luft og vann, og generere minst mulig støy i byggeperioden.

Miljøvennlige materialer
Byggematerialene er giftfrie og det brukes aldri tømmer fra regnskogen. Materialene er robuste for å minimere skader, slitasje og vedlikehold.

Avfall
Avfall sorteres, måles og registreres i byggeperioden. Det etableres kildesortering av husholdningsavfall.

Transport
Mulighet for lading av elsykkel. Innendørs sykkelparkering. Bildelering og kollektivtransport innen kort avstand.

Flora & fauna
Ivaretakelse av flora og fauna. Det har blant annet vært økolog på tomten for å se etter eventuelle arter som kanskje må tilbakeføres etter utbygging. Etablering av insekthotell og fuglekasser. Grønne uterom og fellesarealer.

BREAAM-NOR sertfiseringen deles inn i ti kategorier:

 • Ledelse
 • Helse
 • Miljø
 • Energi
 • Transport
 • Vann
 • Materialer
 • Avfall
 • Arealbruk og økologi
 • Forurensning og innovasjon


 • Miljøvennlig salgsprospekt

  Salgsprospektet er trykket på papir laget av jordbruksavfall, stilkene og bladene som er igjen etter høsting. Med dette papiret gir vi ny verdi til jordbruksavfall ved å gjøre det til miljøvennlig papir og kartong - les mer på www.paperwise.no  Spørsmål?

  Ta gjerne kontakt med våre meglere.

  Therese Fimland
  Salgsleder Nybygg | Fagansvarlig | Partner
  KALAND & PARTNERS NYBYGG
  Mobil: 977 24 706
  E-post: tf@kapa.no  Thor-Kristian Johannessen
  Daglig leder | Partner
  KALAND & PARTNERS NYBYGG
  Mobil: 916 88 655
  E-post: tkj@kapa.no